Latest News

Makalah Akhlak Dalam Perjalanan

Makalah Akhlak Dalam Perjalanan ini merupakan salah satu koleksi kumpulan makalah agama islam yang mencoba membahas tentang akhlak dan tata cara dalam perjalanan. Makalah yang disusun oleh siswa Madrasah Aliyah Nurul Quran Pucakwangi, Pati ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran Akidah Akhlak.
Pada zaman Rasulullah, melakukan perjalanan telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dalam Al

0 Response to "Makalah Akhlak Dalam Perjalanan"